Η εταιρεία  "ΤΣΟΠΑΝΗΣ"

 • Η συνταγή της επιτυχίας μας στηρίζετε  στις ρίζες της οικογενειακής παράδοσης μας που κρατά από το 1932  είναι αγνή, αυθεντική, όπως ακριβώς και τα προϊόντα μας. Γνωρίζουμε να αξιοποιούμε την παράδοσή μας και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας με την βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας, στις σύγχρονες απαιτήσεις και διατροφικές ανάγκες της ελληνικής οικογένειας.


 • Κεντρικός άξονας της Εταιρείας "ΤΣΟΠΑΝΗΣ" η αγνότητα, η αυθεντικότητα, η ποιότητα, η ισορροπία μεταξύ παλιού και σύγχρονου, μεταξύ μικρού και μεγάλου - αποτελεί σήμερα βασικό ζητούμενο της καθημερινής ζωής και της φιλοσοφίας του σημερινού, πολυάσχολου ανθρώπου. Έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες μπροστά μας.


 • Η εταιρεία "ΤΣΟΠΑΝΗΣ" είναι νέα  (που οι ρίζες της βρίσκονται στην παραδοσιακή κατασκευή των προϊόντων πολλών ετών πριν) διατηρεί τη φρεσκάδα και δημιουργικότητα της νιότης της και τη συνδυάζει με την πλούσια πλέον εμπειρία της που έχει κληρονομήσει . Όπως παλιά έτσι και τώρα έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά. Μελετούμε τις παγκόσμιες τάσεις στη διατροφή, στην υγεία και στην ευεξία. Σχεδιάζουμε προσεκτικά κάθε βήμα και αξιολογούμε κάθε πιθανή συνεργασία. Με σεβασμό στην οικογενειακή παράδοση που κληρονομήσαμε και αφοσίωση στην ποιότητα δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παραδίδουμε καθημερινά στους καταναλωτές μας σύγχρονα προϊόντα από ελληνικό γάλα, προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας με την παραδοσιακή, αυθεντική γεύση τους.


Σκοπός της εταιρίας είναι:

 • Αγορά, παραγωγή, πώληση, εμπορία και επεξεργασία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος.

 • Ασκηση κάθε αγροκτηνοτροφικής δραστηριότητας,

 • Κάθε είδους αγορά, παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία και τυποποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

 • Παροχή προς τρίτους υπηρεσιών αγροκτηνοτροφικών, περιλαμβανομένης της εκμίσθωσης και χρήσης σχετικών εγκαταστάσεων,

 • Εισαγωγή και εξαγωγή αγροκτηνοτροφικών προϊόντων,

 • Ανέγερση μονάδων για την άσκηση κάθε αγροκτηνοτροφικής δραστηριότητας

 • Κατασκευή και χρήση μονάδων ανακύκλωσης οργανικής ύλης, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, κοπριές κ.τ.λ.

 • Δημιουργία χώρου παραγωγής λιπάσματος υψηλής ποιότητας, για την εμπορία αυτού στην αγορά (οικιακά φυτά και γεωργία). Θα παρασκευάζεται οργανικό λίπασμα υψηλής περιεκτικότητας σε οργανικό υλικό για ενίσχυση εδαφών των καλλιεργειών.

 • Δημιουργία οργανικού βιολογικού λιπάσματος σε υγρή μορφή, για άμεση εφαρμογή σε εκτατικές καλλιέργειες και σε θερμοκήπια, καθώς και για ατομική χρήση ιδιωτών.

 • Δημιουργία «μποκάσι» από υγρό λίπασμα αναερόβιας χώνεψης των μεθανοπαραγωγικών μικροοργανισμών.

 • Δημιουργία «μποκάσι» με χρήση «ενεργών μικροοργανισμών».

 • Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής βιοαερίου και οργανικού λιπάσματος, σε κτηνοτροφικές μονάδες, με χρήση της κοπριάς των ζώων και οιασδήποτε διαθέσιμης οργανικής ύλης.

 • Κατασκευή και πώληση συστημάτων (οικιακής χρήσης ή μεγαλύτερης κλίμακας συστήματα) ανακύκλωσης φαγητού. Η κατασκευή συστημάτων ανακύκλωσης οργανικής ύλης (φαγητού κ.τ.λ.) με προϊόν ανακύκλωσης, βιοαέριο και υψηλής ποιότητας λίπασμα. Τα συστήματα αυτά θα φέρουν αισθητήρες παρακολούθησης όλων των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα για ακαδημαϊκούς/πειραματικούς σκοπούς. Τα συστήματα αυτά θα δύνανταινα τοποθετηθούν σε σχολεία, TEE κ.τ.λ.

 • Χρήση «ενεργών μικροοργανισμών» για τη διαχείριση της κακοσμίας, σε κτηνοτροφικές μονάδες, για οικιακή χρήση και σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

 • Χρήση «ενεργών μικροοργανισμών» για ενίσχυση των καλλιεργειών

 • Παροχή τεχνογνωσίας για έργα μεγάλης κλίμακας, σε θέματα ανακύκλωσης βιομάζας.

 • Παροχή τεχνογνωσίας και συντήρηση όλων των ανωτέρω αναφερθέντων συστημάτων.

 • Συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και εμπλουτισμός οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή και εμπορία βιοαερίου, οργανικού λιπάσματος και υψηλής ποιότητας ζωοτροφών.

 • Αγορά, εμπορία και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων και συναφών ειδών.

 • Χρήση αγροτικών προϊόντων ως πρώτης ύλης για την παραγωγή και εμπορία υψηλής ποιότητας ζωοτροφών.

 • Εμπορία ζωοτροφών

 • Κάθε συναφής με τους παραπάνω σκοπός.Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,
β. να συμπράττει, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς και συγχώνευσης με εταιρίες εφόσον η σύμπραξη αποβαίνει επ’ ωφελεία του σκοπού και των δραστηριοτήτων της,
γ. να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
δ. να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσώπευσης οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ε. να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει και στη διενέργεια κάθε άλλης συναφούς πράξης πρόσφορης για την προαγωγή του σκοπού της.


ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΙΚΕ - Ο ΤΣΟΠΑΝΗΣ
ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ηπείρου 51, Καλαμπάκα, Τρίκαλα - ΥΠΟΚ/ΜΑ  Αχαρνές 136 71
ΑΦΜ
: 800454952 - ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τηλ.
210 2409317
info@gala-meteoron.gr - sales@otsopanis.gr